Oferta
Archiwum fotograficzne autora którego część umieszczona jest na stronie internetowej, udostępnione  może być do celów wydawniczych jak i zamówień indywidualnych. 
  Fotografie wybrane do celów edytorskich będą wysłane w postaci wymaganej wielkości plików cyfrowych na CD,DVD, po ówczesnym zawarciu odpowiedniej umowy. Fotografie udostępniane są do jednorazowego wykorzystania (bez prawa wyłączności).
  Oferowane powiększenia fotograficzne dostępne są zarówno bez oprawy, jak i we wszelkich dostępnych na rynku formach ekspozycji. Ceny tych usług uzależnione są od rodzaju, formatu powiększeń oraz ilości prac w zamówieniu.

Technika
Fotografie wykonane są w większości aparatami analogowymi formatu: 6x7cm i 6x17cm  na profesjonalnych diapozytywach barwnych (Fujichrome: Velvia 50, 100, 100F; Provia 100F).
 
Prawa autorskie
Wszystkie fotografie zamieszczone na tej stronie chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystanie możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody autora.

All © Bartosz Dybowski — Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadne ze zdjęć zamieszczonych na tej stronie nie może być kopiowane, publikowane,
reprodukowane i wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody autora.